Υπηρεσίες

Ενεργειακά


Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για την αξιολόγηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι:

  • Συντάσσουμε Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΕΝΑΚ) για νέα ή ριζικά ανακαινισμένα κτίρια.
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή και εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για ενοικιάσεις ή πωλήσεις ακινήτων. Επιθεωρούμε την ιδιοκτησία σας και υπολογίζουμε την ενεργειακή κλάση στην οποία βρίσκεται.
  • Προσφέρουμε συμβουλές αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσεις των κτιρίων και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας μέσω βελτίωσης του κελύφους, των μέσων θέρμανσης ή ψύξης ή χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Όλες οι υπηρεσίες  

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;