Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες


Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε είδους τεχνικά θέματα, αναζητώντας την βέλτιστη δυνατή για κάθε περίπτωση. Εργαζόμαστε με ευθύνη και συνέπεια για το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στα απαιτούμενα οικονομικά και χρονικά πλαίσια.

Dsc05831_-_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Αρχιτεκτονικά

Αρχιτεκτονικές λύσεις και σχεδιασμός για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

Περισσότερα
Dsc07177_-_2

Στατικά

Στατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές ή σύμμικτες κατασκευές και φέρουσα τοιχοποιία.

Περισσότερα
Dsc04923

Τοπογραφικά

Αποτυπώσεις, οριοθετήσεις, χαράξεις και απεικονίσεις και λοιπές τοπογραφικές εφαρμογές.

Περισσότερα
Img_6336_-_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Ενεργειακά

Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

Περισσότερα
Dsc00864_-_1

Γεωτεχνικά

Μελέτες Συμβατικών και Ειδικών Θεμελιώσεων και έλεγχος ευστάθειας πρανών.

Περισσότερα
P1000776_-_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Περιβαλλοντικά

Μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος αναλόγως των επιπτώσεων που δημιουργεί σε αυτό κάθε έργο.

Περισσότερα
20160223_001315_-_%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Λοιπές Υπηρεσίες

Αδειοδοτήσεις, επιβλέψεις, ηλεκτρομηχανολογικές και οικονομικοτεχνικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Περισσότερα

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;