Υπηρεσίες

Τοπογραφικά


Αποτυπώσεις, οριοθετήσεις, χαράξεις και απεικονίσεις και λοιπές τοπογραφικές εφαρμογές.

Το γραφείο μας διαθέτει τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας μεγάλης ακρίβειας.

Οι τοπογραφικές υπηρεσίες που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνουν:

  • Αποτυπώσεις: οριζοντιογραφικά και υψομετρικά (σχεδίαση ισοϋψών)
  • Εμβαδομετρήσεις, ογκομετρήσεις εκσκαφών/επιχώσεων
  • Χαράξεις ορίων γηπέδων, οικοπέδων, εκσκαφών, θέσης κτισμάτων
  • Απεικονίσεις οικοπέδων, γηπέδων, κοινόχρηστων χώρων, οδών, κτισμάτων, τεχνικών έργων, ρεμάτων, αιγιαλού και παραλίας
  • Σύνταξη διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ΄87 με χρήση του συστήματος HEPOS
  • Συσχέτιση με τίτλους Ιταλικού Κτηματολογίου (Κω-Λέρου, Ρόδου)
  • Εντοπισμός και καθορισμός ορίων Κτηματολογικών Μερίδων 
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για οικοδομικές άδειας, για έγκριση από Δασαρχείο, για ένταξη στο Κτηματολόγιο
  • Σύνταξη διαγραμμάτων για συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως μεταβιβάσεις, συστάσεις οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησίων

Όλες οι υπηρεσίες  

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;