Υπηρεσίες

Περιβαλλοντικά


Μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος αναλόγως των επιπτώσεων που δημιουργεί σε αυτό κάθε έργο.

Συντάσσουμε μελέτες καταγραφής των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή τεχνικών έργων και τη λειτουργία αυτών και προτείνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση τους προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
  • Οικολογικές Αξιολογήσεις σε περιοχές εντός ή εκτός Natura 2000
  • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Π.Π.Δ.
  • Μελέτες διαχείρισης και διάθεση λυμάτων

Όλες οι υπηρεσίες  

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;