Υπηρεσίες

Λοιπές Υπηρεσίες


Αδειοδοτήσεις, επιβλέψεις, ηλεκτρομηχανολογικές και οικονομικοτεχνικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες, εκτιμήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αδειοδοτήσεις:

 • Οικοδομικές άδειες (άδειες δόμησης)
 • Εγκρίσεις από Αρχαιολογία, Δασονομείο, Αρχιτεκτονική Επιτροπή
 • Άδειες λειτουργίας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013
 • Βεβαιώσεις μη ύπαρξης αυθαιρεσιών για μεταβιβάσεις

Επιβλέψεις:

 • Παρακολούθηση του έργου σε κάθε στάδιο
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και επιμετρήσεων

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

 • Ισχυρό/Ασθενές Ρεύμα
 • Θέρμανση/Ψύξη
 • Υδραυλικά
 • Πυρασφάλεια - πιστοποιητικά πυρασφάλειας

Οικονομικοτεχνικές Μελέτες

Πραγματογνωμοσύνες

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες  

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;