Υπηρεσίες

Στατικά


Στατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές ή σύμμικτες κατασκευές και φέρουσα τοιχοποιία.

Αναλαμβάνουμε τον στατικό και αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά π.χ. σκυρόδεμα, μεταλλικές διατομές θερμής και ψυχρής (λεπτότοιχα) έλασης, σύμμικτες λύσεις και φέρουσα τοιχοποιία. Διαθέτουμε σύγχρονο λογισμικό για ακριβή και βέλτιστη επίλυση με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς. Συγκεκριμένα, παρέχουμε υπηρεσίες για:

  • Νέες κατασκευές με βάση τους Ευρωκώδικες
  • Αποτίμηση και έλεγχο επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμό Επεμβάσεων)
  • Επισκευές / Ενισχύσεις κατασκευών με βλάβες από τη φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (διάβρωση, χλωριόντα) ή/και από σεισμικές καταπονίσεις ή κατασκευών που αλλάζουν χρήση
  • Προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση
  • Βεβαιώσεις στατικής επάρκειας
  • ΔΕΔΟΤΑ (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας) για αυθαίρετες κατασκευές

Όλες οι υπηρεσίες  

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;