Εξωτερική θερμομόνωση

Θερμομονωτικό Κέλυφος


Η εξωτερική θερμομόνωση έχει σκοπό τη δημιουργία ενός κελύφους γύρω από το κτίσμα προκειμένουν να περιοριστούν οι θερμικές του απώλειες.

Για την μείωση των ενεργειακών απωλειών και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου για μεγάλο διάστημα συνίσταται η εξωτερική θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον αυτή τοποθετείται ως κέλυφος στα κτίσματα και επιτρέπει να γίνεται εκμετάλλεύση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων τους. Χρησιμοποιείται και σε νέες κατασκευές αντί της κλασσικής θερμομόνωσης προκειμένου να περιοριστούν οι θερμογέφυρες που αποτελούν αιτίες ενεργειακών απωλειών.

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;