Εσωτερική Θερμομόνωση

Εσωτερική Θερμομόνωση


Εσωτερική Θερμομόνωση διαμερίσματος στους τοίχους και στην οροφή με το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον" για την μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Η Εσωτερική Θερμομόνωση συνίσταται σε περιπτώσεις κτιρίων που πρέπει να θερμανθούν ή να ψυχθούν γρήγορα και δεν χρειάζεται να διατηρηθεί για μεγάλο διάστημα, όπως οι χώροι προσωρινής παραμονής π.χ. σχολεία, αίθουσες συνεδριάσεων, κινηματογράφοι, θέατρα κτλ.

Δεν είναι η βέλτιστη λύση για κατοικίες, αλλά πολλές φορές αποτελεί τη μόνη λύση και σίγουρα επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα από το να μην υπάρχει καθόλου μόνωση, όπως συχνά συμβαίνει σε παλιά διαμερίσματα.

Χρειάζεστε κάποια υπηρεσία μηχανικού;